Аймгийн ИТХ-ын ээлжит чуулганд ХХААГ-ын дарга МАА-н өвөлжилт, хаваржилтын өнөөгийн нөхцөл байдал, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар мэдээлэл хийлээ.