Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 19ны өдрийн “Тирлик захад үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгчдийн санал хүсэлтийг хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх” тухай А/249 дугаар захирамжаар байгуулсан ажлын хэсэг хуралдаж,бизнес эрхлэгчдээс ирсэн өргөдөл гомдолтай танилцаж авах арга хэмжээ цаашид хийж гүйцэтгэх ажлуудын талаар санал солилцлоо.