Аймгийнхаа нийт улс төрчид, бизнес эрхлэгчид сайн санаат хүмүүс, олон нийтийн байгууллагынханыг ийм хэцүү цаг үед малчдад туслах аян өрнүүлж, өвс, тэжээлийн болон хүнс, дулаан хувцасны тусламж үзүүлэхийг уриалж байна.