Аймгийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын хамт олон Аймгийн ИТХ-ын 2019 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Эрүүл зан үйлийг дэмжсэн архидалтгүй аймаг Баян-Өлгий" дэд хөтөлбөрт нэгдэж хэрэгжүүлэн ажиллахаар болов. Сургалт соён гэгээрүүлэх ажлын удирдамжийн даг

  • PDFХэвлэхИ-мэйл

stagdastagada qq

HomeМэдээ, мэдээлэлАймгийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын хамт олон Аймгийн ИТХ-ын 2019 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Эрүүл зан үйлийг дэмжсэн архидалтгүй аймаг Баян-Өлгий" дэд хөтөлбөрт нэгдэж хэрэгжүүлэн ажиллахаар болов. Сургалт соён гэгээрүүлэх ажлын удирдамжийн даг