АХА ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ. Аймгийн ИТХ-ын 2019 оны 60 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор "Эрүүл зан үйлийг дэмжсэн архидалтгүй аймаг Баян-Өлгий" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Хэн сайн мэдэх вэ?”- Хууль эрх зүй,хөтөлбөр болон ардын уламжлалын талаархи АХА

  • PDFХэвлэхИ-мэйл

aha 2

 aha 1aha

HomeМэдээ, мэдээлэлАХА ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ. Аймгийн ИТХ-ын 2019 оны 60 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор "Эрүүл зан үйлийг дэмжсэн архидалтгүй аймаг Баян-Өлгий" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Хэн сайн мэдэх вэ?”- Хууль эрх зүй,хөтөлбөр болон ардын уламжлалын талаархи АХА