"Эрүүл зан үйлийг дэмжсэн архидалтгүй аймаг Баян-Өлгий" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сургалт соён гэгээрүүлэх удирдамжийн дагуу байгууллагын хамт олны дунд "Архидалтгүй хамт олон-Архидалтгүй аймгийг хэрхэн бүрдүүлэх бэ?" сэдэвт хэлэлцүүлэгийг зохион байгуу

  • PDFХэвлэхИ-мэйл

darga ug

HomeМэдээ, мэдээлэл"Эрүүл зан үйлийг дэмжсэн архидалтгүй аймаг Баян-Өлгий" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сургалт соён гэгээрүүлэх удирдамжийн дагуу байгууллагын хамт олны дунд "Архидалтгүй хамт олон-Архидалтгүй аймгийг хэрхэн бүрдүүлэх бэ?" сэдэвт хэлэлцүүлэгийг зохион байгуу